ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • «Έναρξη αιτήσεων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 29/03/2021 ώρα 12:00 και λήγει στις 09/04/2021 ώρα 12:00.»

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με smartphones και tablets! Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή ή laptop!».
Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών τύπου Α΄ και Β΄ , καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου και προϋπόθεση για τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής του.

Για τη μη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης, δεν ευθύνεται η Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας καθώς και οι όποιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου.
«Έναρξη αιτήσεων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 29/03/2021 ώρα 12:00 και λήγει στις 09/04/2021 ώρα 12:00.»
Σκοπός

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και καθορισμός κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.