Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Νέα / Ανακοινώσεις

Ημ. Δημοσίευσης

07/04/2023

Διευκρινίζεται ότι εάν ο υποψήφιος, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής της αίτησής του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα esydoctors.moh.gov.gr, στο πλαίσιο της εν θέματι προκήρυξης (ήτοι έως τις 11-4-2023), δεν έχει παραλάβει τη βεβαίωση περί εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή περί νόμιμης απαλλαγής του από αυτήν ή / και περί εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου επί θητεία, ο υποψήφιος δύναται να επισυνάψει τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει η σχετική αίτησή του προς το Τμήμα Ιατρών Υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας για την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης ή των εν λόγω βεβαιώσεων.

Σε αυτήν την περίπτωση, προκειμένου να είναι νόμιμη η συμμετοχή και η μοριοδότηση του υποψηφίου στην εν θέματι προκήρυξη, απαιτείται:

1. να έχει υποβάλει αίτηση για την έκδοση των προαναφερόμενων βεβαιώσεων προς το Τμήμα Ιατρών Υπαίθρου, έως τη Δευτέρα 10η Απριλίου 2023 και ώρα 12.00 και

2. να αποστείλει την βεβαίωση ή τις βεβαιώσεις, μέσω συστημένης επιστολής ή υπηρεσίας courier ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς τη γραμματεία του συμβουλίου της ειδικότητάς του [(άρθρο 7 παρ. 1 περ. α) και γ) του ν. 4498/2017 (Α’ 172)] το αργότερο έως την 27η Απριλίου 2023.

Παρακαλούμε τους υποψηφίους, οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει τις ανωτέρω βεβαιώσεις ή αιτηθούν την έκδοσή τους έως τη Δευτέρα 10-4-2023 και ώρα 12.00, να μεριμνήσουν έως την Τρίτη 11-4-2023 και ώρα 13.00 να  πληροφορηθούν τον αριθμό πρωτοκόλλου εκάστης αίτησής τους από το Τμήμα Ιατρών Υπαίθρου, τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσουν, κατά τα ανωτέρω, στην υποβολή υποψηφιότητάς τους. Το παρόν ισχύει σε αντικατάσταση του με αριθ. πρωτ. 161/6-4-2023 εγγράφου μου.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Ημ. Δημοσίευσης

06/04/2023

Παρατείνεται έως την Τρίτη 11 Απριλίου 2023 και ώρα 24:00, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων για θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα esydoctors.moh.gov.gr, στο πλαίσιο της εν θέματι προκήρυξης.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ως ακολούθως:

Τη Δευτέρα 10-4-2023 οι υποψήφιοι των οποίων τα ΑΦΜ λήγουν από μηδέν (0) έως τέσσερα (4) και

Την Τρίτη 11-4-2023 οι υποψήφιοι των οποίων τα ΑΦΜ λήγουν από πέντε (5) έως εννέα (9).

Ημ. Δημοσίευσης

05/04/2023

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-04-23 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9-04-23 ΚΑΙ ΩΡΑ 24:00. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΕΧΟΥΝ:

- ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8/4/2023 ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΑ ΑΦΜ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΑΠΟ 0 (ΜΗΔΕΝ) ΕΩΣ 4 (ΤΕΣΣΕΡΑ)

- ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9/4/2023 ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΑ ΑΦΜ ΠΟΘΥ ΛΗΓΟΥΝ ΑΠΟ 5 (ΠΕΝΤΕ) ΕΩΣ 9 (ΕΝΝΕΑ)

Ημ. Δημοσίευσης

29/03/2023

Την προσεχή Πέμπτη 30/03/2023 το χρονικό διάστημα από 18:00 έως 23:00 δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λόγω τακτικών εργασιών αναβάθμισης δικτυακών υποδομών της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων Δημ. Διοίκησης του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο https://www.gsis.gr/dt-programmatismeni-anabathmisi-ypodomon-tis-ggpsdd-mi-diathesimotita-ilektronikon-ypiresion-gia

Σκοπός

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και καθορισμός κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.