Ανακοίνωση έναρξης & λήξης προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων


«Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. ανοίγει στις 06/06/2024 ώρα 12 (μεσημέρι) και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 19/06/2024 και ώρα 15.00»