ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Η εφαρμογή είναι έτοιμη για νέες αιτήσεις.
  • Υποβολή αιτήσεων από 14 Φεβρουαρίου 2020 12:00 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2020 12:00. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση, για διευκόλυνση τους θα πρέπει να διαβάσουν τις Οδηγίες και τα υπόλοιπα αρχεία που βρίσκονται αναρτημένες στο σημείο Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης.
  • Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων 2020.

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή για την κατάθεση αιτήσεων από τις 14 Φεβρουαρίου 2020 12:00 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2020 12:00. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση, για διευκόλυνση τους θα πρέπει να διαβάσουν τις Οδηγίες και τα υπόλοιπα αρχεία που βρίσκονται αναρτημένες στο σημείο Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης».
Σκοπός

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και καθορισμός κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.