ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • «Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων των ιατρών, είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 23.09.2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι μέχρι την Πέμπτη 07.10.2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.»

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με smartphones και tablets! Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή ή laptop!».
Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών τύπου Α΄ και Β΄ , καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου και προϋπόθεση για τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής του.

Για τη μη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης, δεν ευθύνεται η Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας καθώς και οι όποιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου.
«Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων των ιατρών, είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 23.09.2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι μέχρι την Πέμπτη 07.10.2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.»
Σκοπός

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και καθορισμός κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.