ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 • 9/3/2020
  Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.
  Σχετ: α) Η υπ'αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 11243/20-2-2020 απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής
  β) Η υπ'αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 13983/28-2-2020 απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολή

  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με τήν Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.8252/7-2-2020 έγκριση προκήρυξης ταυ Υφυπουργού Υγείας, η οποία λήγει κατόπιν της ανωτέρω (β) σχετικής δεύτερης παράτασης στις 9-3-2020 και ώρα 23:59, παρατείνεται εκ νέου έως την Παρασκευή 13-3-2020 και ώρα 23:59, λόγω δυσχερειών που προέκυψαν εξ αιτίας μεγάλης επισκεψιμότητας στην ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιότητας και προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους. Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας. Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση.
 • Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. Σχετ: Η υπ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 11243/20-2-2020 απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής.
  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.8252/7-2-2020 έγκριση προκήρυξης του Υφυπουργού Υγείας, η οποία λήγει κατόπιν της ανωτέρω σχετικής παράτασης στις 3-3-2020 και ώρα 23:59, παρατείνεται εκ νέου έως την Δευτέρα 9-3-2020 και ώρα 23:59, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους. Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση.
 • Διευκρινήσεις σχετικά με την αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/5-2-2020 (ΦΕΚ 320/Β΄/6-2-2020) Υ.Α. «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.»
  Διευκρινίζεται ότι στα δικαιολογητικά τύπου Β΄ των πινάκων 2 και 3 όπου αναφέρονται βεβαιώσεις χρόνου υπηρεσίας-συνεργασίας των ιατρών δημόσιων νοσοκομείων της Ελλάδας, Ε.Κ.Α.Β., νοσοκομείων του Εξωτερικού, ιδιωτικών κλινικών, Ε.Ο.Δ.Υ. (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), Ωνάσειο Κ.Κ., νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, ΓΝΘ Παπαγεωργίου και στρατιωτικά νοσοκομεία, οι βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές των αρμόδιων διοικητικών ή επιστημονικών οργάνων του κάθε φορέα. Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση.
 • Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για θέσεις για προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.
  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.8252/7-2-2020 έγκριση προκήρυξης του Υφυπουργού Υγείας, η οποία λήγει στις 28-2-2020 και ώρα 12:00, παρατείνεται έως την Τρίτη 3-3-2020 και ώρα 23:59, λόγω τεχνικών προβλημάτων της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.
 • Η εφαρμογή είναι έτοιμη για νέες αιτήσεις.
 • Υποβολή αιτήσεων από 14 Φεβρουαρίου 2020 12:00 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2020 12:00. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση, για διευκόλυνση τους θα πρέπει να διαβάσουν τις Οδηγίες και τα υπόλοιπα αρχεία που βρίσκονται αναρτημένες στο σημείο Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης.
 • Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων 2020.

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

9/3/2020
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.
Σχετ: α) Η υπ'αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 11243/20-2-2020 απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής
β) Η υπ'αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 13983/28-2-2020 απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολή
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με τήν Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.8252/7-2-2020 έγκριση προκήρυξης ταυ Υφυπουργού Υγείας, η οποία λήγει κατόπιν της ανωτέρω (β) σχετικής δεύτερης παράτασης στις 9-3-2020 και ώρα 23:59, παρατείνεται εκ νέου έως την Παρασκευή 13-3-2020 και ώρα 23:59, λόγω δυσχερειών που προέκυψαν εξ αιτίας μεγάλης επισκεψιμότητας στην ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιότητας και προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους. Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας. Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση.
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. Σχετ: Η υπ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 11243/20-2-2020 απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.8252/7-2-2020 έγκριση προκήρυξης του Υφυπουργού Υγείας, η οποία λήγει κατόπιν της ανωτέρω σχετικής παράτασης στις 3-3-2020 και ώρα 23:59, παρατείνεται εκ νέου έως την Δευτέρα 9-3-2020 και ώρα 23:59, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους. Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση.
Διευκρινήσεις σχετικά με την αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/5-2-2020 (ΦΕΚ 320/Β΄/6-2-2020) Υ.Α. «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.»
Διευκρινίζεται ότι στα δικαιολογητικά τύπου Β΄ των πινάκων 2 και 3 όπου αναφέρονται βεβαιώσεις χρόνου υπηρεσίας-συνεργασίας των ιατρών δημόσιων νοσοκομείων της Ελλάδας, Ε.Κ.Α.Β., νοσοκομείων του Εξωτερικού, ιδιωτικών κλινικών, Ε.Ο.Δ.Υ. (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), Ωνάσειο Κ.Κ., νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, ΓΝΘ Παπαγεωργίου και στρατιωτικά νοσοκομεία, οι βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές των αρμόδιων διοικητικών ή επιστημονικών οργάνων του κάθε φορέα. Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση.
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για θέσεις για προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.8252/7-2-2020 έγκριση προκήρυξης του Υφυπουργού Υγείας, η οποία λήγει στις 28-2-2020 και ώρα 12:00, παρατείνεται έως την Τρίτη 3-3-2020 και ώρα 23:59, λόγω τεχνικών προβλημάτων της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.
«Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή για την κατάθεση αιτήσεων από τις 14 Φεβρουαρίου 2020 12:00 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2020 12:00. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση, για διευκόλυνση τους θα πρέπει να διαβάσουν τις Οδηγίες και τα υπόλοιπα αρχεία που βρίσκονται αναρτημένες στο σημείο Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης».
Σκοπός

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και καθορισμός κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.