Σχετικά με την επιλογή κωδικών θέσεων

«Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει μια (1) ηλεκτρονική αίτηση ανά έγκριση προκήρυξης θέσεων. Ο υποψήφιος δύναται να δηλώσει έως πέντε (5) κωδικούς θέσεων της ειδικότητάς του για το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων σε νοσοκομεία και Γενικά Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας, μίας (1) μόνο Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε.) της χώρας δηλώνοντας υποχρεωτικά και τη σειρά προτίμησής του.»

Ημερ/νία δημοσίευσης: 13/03/2024 Διαβάστε Περισσότερα