Ανακοίνωση έναρξης & λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων


«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 17/07/2023, ΩΡΑ 12:00 (ΜΕΣΗΜΕΡΙ). ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 07/08/2023, ΩΡΑ 12:00 (ΜΕΣΗΜΕΡΙ)»