Οι αιτήσεις θα γίνονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ


Η εφαρμογή θα δέχεται αιτήσεις σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υποψήφιου ως εξής:


Από Παρασκευή 24/3/2023 έως Δευτέρα 27/3/2023 24:00 – Από ΑΦΜ 0 έως ΑΦΜ 4


Από Τρίτη 28/3/2023 έως Παρασκευή 31/3/2023 24:00 – Από ΑΦΜ 5 έως ΑΦΜ 9


Από Σάββατο 1/4/203 έως Δευτέρα 3/4/2023 24:00 – Από ΑΦΜ 0 έως ΑΦΜ 4


Από Τρίτη 4/4/2023 έως Πέμπτη 6/4/2023 24:00 – Από ΑΦΜ 5 έως ΑΦΜ 9


Παρασκευή 7/4/2023 ανοικτή για όλους