Ανακοίνωση έναρξης & προθεσμίας υποβολής αιτήσεων


Η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. ανοίγει στις 24/03/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 07/04/2023 ώρα 24.00.