Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων


«Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr παρατείνεται έως τη Δευτέρα 8/4/2024 και ώρα 15:00.»