Ανακοίνωση έναρξης & λήξης προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων


«Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 15/03/2024 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02/04/2024 ώρα 15.00.»