Ανακοίνωση έναρξης & λήξης προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων


«Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 15/12/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10/01/2024 ώρα 15.00.»