ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Παράταση υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 30-5-2018 και ώρα 23:59μ.μ.
  • Έναρξη Αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ που
προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.25794/3-4-2018 έγκριση προκήρυξης του
Υπουργού Υγείας, η οποία λήγει στις 24-5-2018 και ώρα 23:59μ.μ, παρατείνεται έως την Τετάρτη
30-5-2018 και ώρα 23:59μ.μ.
διότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr η θέση
Χειρουργικής του Γ.Ν.Λευκάδας εμφανιζόταν εκ παραδρομής ως θέση με βαθμό Επιμελητή Β΄
αντί με βαθμό Διευθυντή σύμφωνα με την ανωτέρω έγκριση και την προκήρυξη της θέσης από το
Γ.Ν.Λευκάδας.
Η εφαρμογή έχει ενεργοποιηθεί για αιτήσεις που αφορούν την Δεύτερη Έγκριση με αριθμό πρωτ. Γ4α/Γ.Π.25794/3-4-2018 και την διαδικασία δεν επηρεάζει τις αιτήσεις της πρώτης έγκρισης που δεν είναι πλέον διαθέσιμες.

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Σκοπός

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και καθορισμός κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.